Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\www\www.milcom.co.th\index.php:1) in D:\www\www.milcom.co.th\lang.inc.php on line 15
Milcom Systems : Wireless Internet, International Calling
แผนผังเว็บไซต์
Contact Center: +(66)2-045-1234
Milcom Systems : Wireless Internet, International Calling

Broadband service

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


VOIP Customer >> 

 


VOIP Service
                                                                                                                                                                                                        
Broadband service >>
Exclusive  license for corporate WiFi service at Suvarnaphumi   airport  from July 2009 to May 2014
Internet for Corporate, Leased Line and Fiber Optic ,Wireless Access Network.
ปัจจุบันบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้กลายมาเป็น บริการมาตรฐาน สำหรับธุรกิจที่พักอาศัย เช่น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, แมนชั่น รวมทั้งอาคารสำนักงานให้เช่าต่าง ๆ
บริการโทรศัพท์ราคาประหยัดประสิทธิภาพสูง ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานและเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อระบบพื้นฐานที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์หรือระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนคู่สาย ซึ่ง Milcom Voice Service จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 60%