Generic placeholder image

Internet for Hospitality Industry

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงแรม และกลุ่มธุรกิจการบริการที่พักอาศัย ไว้วางใจได้ในคุณภาพสัญญาณ และบริการหลังการขาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ

View details »

Generic placeholder image

Internet for Corporate

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร เสถียร รวดเร็วทุกการเชื่อมต่อ Leased Line, Fiber Optic ,Wireless Access Network รับประกัน Bandwidth ที่ใช้งานทั้งในและต่างประเทศ

View details »

Generic placeholder image

Internet for Industrial

บริการเชื่อมต่อ internet จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหรือหลายจุดภายในโรงงาน หรือ ภายนอกโรงงาน โดยเครือข่ายไร้สาย (Wireless)

View details »

Generic placeholder image

Voice Service (VoIP)

บริการโทรศัพท์ราคาประหยัดประสิทธิภาพสูง ติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ทั่วโลก

View details »

WLanNet IGC

WLANNet IGC

WLANNet IGC (Internet Gateway Controller) คือ ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต สำหรับกลุ่มธุรกิจให้บริการที่พักอาศัย (Hospitality Industry)

View details »

Generic placeholder image

LigoWave

LogoWave develops high performance wireless products with emphasis on innovation, versatility, and affordability.

View details »

Generic placeholder image

Technology Partner

All network product
»

View details »


Internet for Hospitality Industry


Internet for hospitality

ปัจจุบันบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้กลายมาเป็น ”บริการมาตรฐาน” สำหรับธุรกิจที่พักอาศัย เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, แมนชั่น รวมทั้งอาคารสำนักงานให้เช่าต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อที่ผู้ให้บริการได้สามารถอำนวยความสะดวกในการ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า, สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกิจการบริการ และ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดขึ้น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงแทบจะเป็นบริการเสริมที่จะขาดเสียมิได้สำหรับธุรกิจที่พักอาศัยในโลกยุคปัจจุบัน และสืบเนื่องจากการที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ตามมาเป็นอย่างมาก ฉะนั้น พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จึงได้บัญญัติให้ ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 90 วัน ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยตรงกับ “ผู้ให้บริการ” ระบบอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบบริการเสริมจากบริการที่พักอาศัยด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการที่พักอาศัยที่มีบริการอินเทอร์เน็ตเสริมให้กับผู้เช่า ต้องมีระบบการจัดการบริหารข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์รวมอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตด้วย

บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ มีรูปแบบการให้บริการและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมตามลักษณะของอาคารใช้งานและตามความต้องการของผู้ให้บริการเอง นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลแก้ไขกรณีมีระบบอยู่แล้วสำหรับอพาร์ทเมนท์ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับผู้เช่าอาศัยอยู่แล้ว แต่ระบบเดิมยังไม่สามารถรองรับความต้องการของ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ และมีความต้องการที่จะปรับปรุงระบบของท่านให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ กับอพาร์ทเมนท์จะเป็นผู้พิจารณาร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่

Core Property of Internet Hospitality

 • เป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทุกห้องพัก
 • ถูกต้องตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 • หากระบบมีปัญหา มิลคอมซิสเต็มซ์ จะเป็นผู้ดูแล และแก้ปัญหาให้ทั้งหมด
 • ติดตั้งระบบเสร็จ พร้อมใช้งานภายใน 7 วัน
 • สามารถซื้อระบบเป็นของตนเองได้เมื่อครบวาระสัญญา

Internet for Hotel

บริษัทมิลคอมซิสเต็มซ์ เป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบทั่วไป ทั้งแบบไร้สายภายในโรงแรมและห้องพักอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการให้บริการหลังการขายที่เป็นเลิศ โรงแรมสามารถเลือกรูปแบบในการให้บริการได้หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของโรงแรมแต่ละแห่ง

Services for Hotel

 • บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Leased Line หรือ Fiber Optic รวมทั้ง Back Up Link ในกรณีที่ Main Link ใช้งานไม่ได้
 • ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบทั่วไป (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless) ครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลาง ห้องประชุม และห้องพัก
 • ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
 • บริการจัดทำระบบ Billing กรณีเป็นการให้บริการแบบ Post-Paid
 • บริการจัดทำการ์ดอินเทอร์เน็ต กรณีเป็นการให้บริการแบบ Pre-Paid
 • ติดตั้งระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการอินเทอร์เน็ตถูกต้องตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • บริการหลังการขายตลอดอายุสัญญา ทั้งการดูแลและซ่อมแซมกรณีที่ระบบเกิดปัญหา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก มิลคอมฯ
Internet for Corporate

Leased Line and Fiber Optic ,Wireless Access Network .

Mobirise

Leased Line and Fiber Optic

Leased Line และ Fiber Optic เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านวงจรคู่สายเช่า หรือเส้นทางการสื่อสารส่วนตัว เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการรับส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดทำให้ไม่ต้องถูกแบ่งช่องสัญญาณกับองค์กรอื่น องค์กรของท่านจึงสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาที่ต้องการ เป็นเทคโนโลยีที่มีความเสถียรและมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง พร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์วางระบบ จนถึงการให้บริการหลังการติดตั้ง สามารถเลือกระดับความเร็วได้ตามความเหมาะสม โดยมีค่าบริการรายเดือนคงที่ จึงทำให้สามารถบริหารค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Mobirise

Wireless Access Network

Wireless Access Network เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนเส้นทางสื่อสารส่วนตัวด้วยอุปกรณ์สัญญาณ Wireless Access Network ความถี่ 5.4 GHZ ด้วยอัตราความเร็วคงที่ สามารถรับส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีการเชื่อมต่อแบบ Point to Point ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงจากองค์กรของท่านมายังเสาสัญญาณ Wireless Access Network เป็นเทคโนโลยีที่มีความเสถียรสูงในทุกสภาพอากาศ จึงทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการรับส่งข้อมูล รองรับองค์กรของท่านตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับใหญ่ ได้อย่างครบวงจร
WLANNet IGC


WLANNet Internet Gateway Controller

The Internet Gateway Controller

THE SMART CHOICE FOR YOUR INTERNET ACCESS

 • WLANNet IGC is a smart internet access controller that provides complete control on your network.
 • WLANNet IGC designed and developed specially for the hospitality with feature like access control, bandwidth management, guest management.
 • WLANNet IGC allows network administrators to centrally manage wired and wireless network, avoid unauthorized access and track real-time activity on the network.

SPECIAL DESIGN FOR HOTEL

 • Smart Internet access
 • Easy management
 • Reduce the work process services
 • Bill directly to their guest folio
 • Interface to Hotel PMS
 • Designed for the hospitality industry
 • Special features customization
 • 24x7 Professional services
 • Comply with the Computer Crimes Act

Customize solution made by order

 • System performance monitor
 • Traffic monitor
 • Modify speed, duration, device or user
 • User access monitor
 • Log usage
 • By pass device (No Login Page)
 • Generate user account
 • Login Logout Device
 • Enable Disable User
 • Black List DeviceVoice Service

VOIP

Voice over IP มักจะถูกเรียกสั้น ๆ ว่า VoIP เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่ทำให้เราสามารถรับ-ส่งสัญญาณเสียงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต โดยจะต้องอาศัยอุปกรณ์ (Hardware) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ทำงานร่วมกัน โดยจะแปลงเสียงจากผู้ส่งที่เป็นสัญญาณ Analog ให้เป็นสัญญาณ Digital ผ่านอุปกรณ์เครือข่าย แล้วส่งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังผู้รับ จากนั้นทำการแปลงสัญญาณกลับจากสัญญาณ Digital ให้เป็นสัญญาณ Analog ผ่านทางอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้ผู้รับได้ยินเสียงที่ส่งไป อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี

MILCOM Voice Service
MILCOM Voice Service ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต VoIP หรือที่รู้จักกันในรูปแบบ IP PABX ด้วย Team Support และ Engineer ที่ชำนาญการและมีประสบการณ์ทางด้านระบบสื่อสารทั้งแบบ Digital และ VoIP โดยตรง
Internet for Industrial

VOIP
VOIP
บริการเชื่อมต่อ internet จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหรือหลายจุดภายในโรงงาน หรือ ภายนอกโรงงาน โดยเครือข่ายไร้สาย (wireless) โดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณไปยังจุดต่างๆ ซึ่งจะสามารถ ประยุกต์มาใช้กับระบบเครือข่ายภายในได้ (internal network) รวมถึงการนำข้อมูลจาก sensor ต่างๆ (อุปกรณ์ IoT) เข้ามาเก็บบนระบบคลังข้อมูล เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หรือช่วยในการจัดการดูแลรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
LigoWaveLigo Wave

High bandwidth Point to Point or Multipoint Transport (WJET)

 • LigoPTP - Carrier grade Wireless Point-To-Point
 • LigoPTMP - Carrier grade Point-To-Multipoint

Cost-Effective Outdoor 11n and 11ac type PTP, PTMP (iPoll)

 • LigoDLB PRO - Professional AP/CPE
 • LigoDLB - Cost effective AP/CPE

WiFi Hotspot & Access (Indoor & Outdoor AP)

 • Infinity - AP for small/midsize/large enterprises; Indoor and Outdoor
 • Some model of LigoDLB AP for Hotspot application

More Detail »
Technology Partner