แผนผังเว็บไซต์
ลูกค้าสัมพันธ์: +(66)2-045-1234
» Internet for Corporate Internet for Corporate, Leased Line and Fiber Optic ,Wireless Access Network. » Internet for hospitality ปัจจุบันบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้กลายมาเป็น บริการมาตรฐาน สำหรับธุรกิจที่พักอาศัย เช่น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, แมนชั่น รวมทั้งอาคารสำนักงานให้เช่าต่าง ๆ » Milcom Voice Service บริการโทรศัพท์ราคาประหยัดประสิทธิภาพสูง ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานและเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อระบบพื้นฐานที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์หรือระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนคู่สาย ซึ่ง Milcom Voice Service จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 60% » Application Service Web and Mail Hosting บริการรับฝากเว็บไซต์และให้เช่า Mailbox พร้อมระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง » Ligowave Ligowave » M Controller User access Controller for multipurpose such as hotel ,service apartment ,etc. » Other Product all network product
Internet for Corporate, Leased Line and Fiber Optic ,Wireless Access Network.
ปัจจุบันบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้กลายมาเป็น บริการมาตรฐาน สำหรับธุรกิจที่พักอาศัย เช่น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, แมนชั่น รวมทั้งอาคารสำนักงานให้เช่าต่าง ๆ
บริการโทรศัพท์ราคาประหยัดประสิทธิภาพสูง ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานและเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อระบบพื้นฐานที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์หรือระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนคู่สาย ซึ่ง Milcom Voice Service จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 60%
Web and Mail Hosting บริการรับฝากเว็บไซต์และให้เช่า Mailbox พร้อมระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
User access Controller for multipurpose such as hotel ,service apartment ,etc.
ทั้งหมด 7 ข้อมูล : 1 หน้า : 1