แผนผังเว็บไซต์
ลูกค้าสัมพันธ์: +(66)2-045-1234
Internet for Corporate » Internet for Corporate Internet for Corporate, Leased Line and Fiber Optic ,Wireless Access Network.
Internet for hospitality

Internet for hospitality
 
ปัจจุบันบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้กลายมาเป็น ”บริการมาตรฐาน” สำหรับธุรกิจที่พักอาศัย เช่น
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, แมนชั่น รวมทั้งอาคารสำนักงานให้เช่าต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อที่ผู้ให้บริการได้สามารถอำนวยความสะดวกในการ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า, สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกิจการบริการ และ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดขึ้น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงแทบจะเป็นบริการเสริมที่จะขาดเสียมิได้สำหรับธุรกิจที่พักอาศัยในโลกยุคปัจจุบัน และสืบเนื่องจากการที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ตามมาเป็นอย่างมาก ฉะนั้น พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จึงได้บัญญัติให้ ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 90 วัน ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยตรงกับ “ผู้ให้บริการ” ระบบอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบบริการเสริมจากบริการที่พักอาศัยด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการที่พักอาศัยที่มีบริการอินเทอร์เน็ตเสริมให้กับผู้เช่า ต้องมีระบบการจัดการบริหารข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์รวมอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตด้วย
 
บริษัทมิลคอมซิสเต็มซ์ มีรูปแบบการให้บริการและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมตามลักษณะของอาคารใช้งานและตามความต้องการของผู้ให้บริการเอง นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลแก้ไขกรณีมีระบบอยู่แล้วสำหรับอพาร์ทเมนท์ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับผู้เช่าอาศัยอยู่แล้ว แต่ระบบเดิมยังไม่สามารถรองรับความต้องการของ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ และมีความต้องการที่จะปรับปรุงระบบของท่านให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทมิลคอมซิสเต็มซ์กับอพาร์ทเมนท์จะเป็นผู้พิจารณาร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่
 
Core Property of Internet Hosptitality
 • เป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps – 4 Mbps
 • สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทุกห้องพัก
 • ถูกต้องตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 • หากระบบมีปัญหา มิลคอมซิสเต็มซ์ จะเป็นผู้ดูแล และแก้ปัญหาให้ทั้งหมด
 • ติดตั้งระบบเสร็จ พร้อมใช้งานภายใน 7 วัน
 • สามารถซื้อระบบเป็นของตนเองได้เมื่อครบวาระสัญญา

Internet for Hotel

บริษัทมิลคอมซิสเต็มซ์ เป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบทั่วไป ทั้งแบบไร้สายภายในโรงแรมและห้องพักอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการให้บริการหลังการขายที่เป็นเลิศ โรงแรมสามารถเลือกรูปแบบในการให้บริการได้หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของโรงแรมแต่ละแห่ง

Services for Hotel
 • บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Leased Line หรือ Fiber Optic รวมทั้ง Back Up Link ในกรณีที่ Main Link ใช้งานไม่ได้
 • ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบทั่วไป (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless) ครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลาง ห้องประชุม และห้องพัก
 • ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
 • บริการจัดทำระบบ Billing กรณีเป็นการให้บริการแบบ Post-Paid
 • บริการจัดทำการ์ดอินเทอร์เน็ต กรณีเป็นการให้บริการแบบ Pre-Paid
 • ติดตั้งระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการอินเทอร์เน็ตถูกต้องตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • บริการหลังการขายตลอดอายุสัญญา ทั้งการดูแลและซ่อมแซมกรณีที่ระบบเกิดปัญหา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก มิลคอมฯ

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครใช้บริการได้ที่
ฝ่ายขาย (กรุงเทพฯ) : 02-045-1234
ฝ่ายขาย (ชลบุรี) : 038-277-123