แผนผังเว็บไซต์
ลูกค้าสัมพันธ์: +(66)2-045-1234
Internet for Corporate » Internet for Corporate Internet for Corporate, Leased Line and Fiber Optic ,Wireless Access Network.
Internet for Corporate

Leased Line and Fiber Optic

Leased Line และ Fiber Optic เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านวงจรคู่สายเช่า หรือเส้นทางการสื่อสารส่วนตัว เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการรับส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดทำให้ไม่ต้องถูกแบ่งช่องสัญญาณกับองค์กรอื่น องค์กรของท่านจึงสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาที่ต้องการ เป็นเทคโนโลยีที่มีความเสถียรและมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง พร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์วางระบบ จนถึงการให้บริการหลังการติดตั้ง สามารถเลือกระดับความเร็วได้ตามความเหมาะสม ของปริมาณการใช้งานตั้งแต่ 256 Kbps – 2 Mbps โดยมีค่าบริการรายเดือนคงที่ จึงทำให้สามารถบริหารค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านรายละเอียด

 

Wireless Access Network

Wireless Access Network เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนเส้นทางสื่อสารส่วนตัวด้วยอุปกรณ์สัญญาณ Wireless Access Network ความถี่ 5.4 GHZ ด้วยอัตราความเร็วคงที่ สามารถรับส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีการเชื่อมต่อแบบ Point to Point ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงจากองค์กรของท่านมายังเสาสัญญาณ Wireless Access Network เป็นเทคโนโลยีที่มีความเสถียรสูงในทุกสภาพอากาศ จึงทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการรับส่งข้อมูล โดยมีอัตราความเร็ว 1 Mbps. ถึง 40 Mbps. รองรับองค์กรของท่านตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับใหญ่ ได้อย่างครบวงจร 

อ่านรายละเอียด