Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\www\www.milcom.co.th\index.php:1) in D:\www\www.milcom.co.th\lang.inc.php on line 15
Milcom Systems : Wireless Internet, International Calling
แผนผังเว็บไซต์
ลูกค้าสัมพันธ์: +(66)2-045-1234
Milcom Systems : Wireless Internet, International Calling

Broadband service
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


VOIP Customer >> 

 

 


VOIP Service
                                                                                                                                                                                                         
Broadband service >>
บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากการท่าอากาศยานให้เป็นผู้ให้บริการ Wi-Fi รายเดียวในสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการตั้งแต่ เดือนกรกฏาคม 2552 -  พฤษภาคม 2557
Internet for Corporate, Leased Line and Fiber Optic ,Wireless Access Network.
ปัจจุบันบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้กลายมาเป็น บริการมาตรฐาน สำหรับธุรกิจที่พักอาศัย เช่น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, แมนชั่น รวมทั้งอาคารสำนักงานให้เช่าต่าง ๆ
บริการโทรศัพท์ราคาประหยัดประสิทธิภาพสูง ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานและเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อระบบพื้นฐานที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์หรือระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนคู่สาย ซึ่ง Milcom Voice Service จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 60%