แผนผังเว็บไซต์
ลูกค้าสัมพันธ์: +(66)2-045-1234
Sales Engineer (Project WiFi สนามบินสุวรรณภูมิ) ,Web Design & Web Programmer ,Technician Support (Project WiFi สนามบินสุวรรณภูมิ)
:: Careers

1.Sales  Executive    ( 3   ตำแหน่ง)   
 

คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง   อายุตั้งแต่    25 – 35  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการขาย   การจัดการ   คอมพิวเตอร์   หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย   1  ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี   หรือมีความรู้ด้าน  IT  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการนำเสนอ  การเจรจาต่อรอง   และด้านการวางแผนการขาย
 • มีทักษะในการสร้าง  และบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีบุคลิกภาพดี    รักงานขาย   มีหัวใจการบริการ   และมีความคล่องตัวสูง
 • มีรถยนต์สามารถนำมาใช้ปฎิบัติงานได้
 • สามารถอ่าน    เขียน   ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


2.System Engineer technicians

Responsibilities

Plans, develops, deploys, tests and optimizes systems services.

 • Installation, maintenance and repair the necessary system and equipment.
 • Also monitor the quality of services and troubleshoot potential problems.
 • Perform checks of quality control and other preventative maintenance tasks in the customer sites.
 • Responsibility for configuration management and overall operational readiness of systems, especially environments with multiple operating systems and configurations.
 • Gather and analyze engineering documentation such as network management systems, schematics, and performance analysis reports.
 • Use Network Management System tools, responsible for maintaining tools and equipment to ensure they are in proper working condition.
 • Knowledge in  Window Server  Linux  Server, Cisco  Command, Database  SQL  Statement : MS  SQL

Qualifications

 • Bachelor´s degree in electronics, engineering, computer science or other related field.
 • Interesting in the installation configuration and maintenance of network systems, internet system and wi-fi system or related field.
 • Understanding of systems and networks.
 • Mechanical ability, good vision, excellent problem solving, and good organizational skills are necessary characteristics.
 • Have good communication and interpersonal skills and ability to work effectively as part of a team as well as independently.
 • Able to work in many different conditions.

 

3.Operation Network Center (Technician Support IT)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้าน Support Hardware , Software Network อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

4.พนักงานบัญชี 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ ด้านออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ติดตามหนี้ ภาษีขาย การจ่าย    

 

สนใจสมัครด่วน หรือ ส่ง cv มาที่ wanwilai@milcom.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : คุณวรรณวิลัย ปานสุข (02) 045-1234 # 205

บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด : เลขที่ 94/1 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210