แผนผังเว็บไซต์
Contact Center: +(66)2-045-1234
Sales Engineer (Project WiFi สนามบินสุวรรณภูมิ) ,Web Design & Web Programmer ,Technician Support (Project WiFi สนามบินสุวรรณภูมิ)
:: Careers


Sales  Executive    ( 3   ตำแหน่ง)     

คุณสมบัติ
  • ชาย/หญิง   อายุตั้งแต่    25 – 35  ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการขาย   การจัดการ   คอมพิวเตอร์   หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย   1  ปี
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี   หรือมีความรู้ด้าน  IT  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการนำเสนอ  การเจรจาต่อรอง   และด้านการวางแผนการขาย
  • มีทักษะในการสร้าง  และบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีบุคลิกภาพดี    รักงานขาย   มีหัวใจการบริการ   และมีความคล่องตัวสูง
  • มีรถยนต์สามารถนำมาใช้ปฎิบัติงานได้
  • สามารถอ่าน    เขียน   ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   


  System Engineer technicians

  Responsibilities

  Plans, develops, deploys, tests and optimizes systems services.

  • Installation, maintenance and repair the necessary system and equipment.
  • Also monitor the quality of services and troubleshoot potential problems.
  • Perform checks of quality control and other preventative maintenance tasks in the customer sites.
  • Responsibility for configuration management and overall operational readiness of systems, especially environments with multiple operating systems and configurations.
  • Gather and analyze engineering documentation such as network management systems, schematics, and performance analysis reports.
  • Use Network Management System tools, responsible for maintaining tools and equipment to ensure they are in proper working condition.

  Qualifications

  • Bachelor´s degree in electronics, engineering, computer science or other related field.
  • Interesting in the installation configuration and maintenance of network systems, internet system and wi-fi system or related field.
  • Understanding of systems and networks.
  • Mechanical ability, good vision, excellent problem solving, and good organizational skills are necessary characteristics.
  • Have good communication and interpersonal skills and ability to work effectively as part of a team as well as independently.
  • Able to work in many different conditions.

  Application Developer

  Responsibilities for Application Developer

  • Identify, create and define the application requirements.
  • Define data structures and application solutions.
  • Define application solution appropriate to customer requirements.
  • Code,document and implement project specifications programs and can integrate with 3rd party applications.
  • Test, code and perform unit test plan for programs assigned.
  • Design and build prototypes and designs.
  • Coordinate with the project team and the customers.
  • Develop and deploy solutions and application guides.
  • Design and develop complex application system using advanced technology platforms.
  • Specialist for PHP, Java, C++, API and developer tools

  Qualifications

  • Bachelor´s degree in electronics, engineering, computer science or other related field.
  • Interesting in the installation configuration and maintenance of network systems, internet system and wi-fi system or related field.
  • Understanding of systems and networks.
  • Mechanical ability, good vision, excellent problem solving, and good organizational skills are necessary characteristics.
  • Have good communication and interpersonal skills and ability to work effectively as part of a team as well as independently.
  • Able to work in many different conditions.
  Technician   Support  (IT)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้าน Support Hardware , Software Network อย่างน้อย 1 ปี
  4. มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

   


  พนักงานบัญชี 

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ ด้านออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ติดตามหนี้ ภาษีขาย การจ่าย            

   

  สนใจสมัครด่วน หรือ ส่ง cv มาที่ wanwilai@milcom.co.th

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : คุณวรรณวิลัย ปานสุข (02) 045-1234 # 205

  บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด : เลขที่ 94/1 ถนนงามวงศ์วาน
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210